Talentontwikkeling

Talentontwikkeling vinden wij belangrijk

VINCI Facilities gelooft in het verbinden, verbreden en versterken van haar mensen. Ons commitment richting onze services is nauw verbonden met ons technisch facilitair vakmanschap, daarom vinden wij talentontwikkeling van groot belang. Dit realiseert VINCI Facilities door oprechte betrokkenheid, open communicatie, vertrouwen en het bieden van uitdaging in een groeiambitie.

Wij investeren voortdurend in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Wij vinden het van belang dat er ruimte is voor alle vormen van ontwikkeling die onze medewerkers nodig hebben in hun loopbaan, zodat iedereen elke dag weer de juiste toegevoegde waarde aan onze klanten kan bieden. De VINCI Energies Academy is een online platform waar specifieke trainingen worden aangeboden, naast ervaren trainers worden die veelal ook verzorgd door eigen medewerkers, bijvoorbeeld door projectmanagers, directieleden, financiële mensen, HR-managers of managers van business units. Deze vorm van overdracht van kennis en ervaring staat centraal binnen de cultuur van VINCI Energies.


Wij werken aan ons gezamenlijke succes!

VINCI Energies Academy


Naast de opleidingen en trainingen vanuit de VINCI Energies Academy kent VINCI Facilities ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van:
  • Employee Development Program
  • Performance Management
  • Management Development
  • Specifieke, vakinhoudelijk gerichte individuele opleidingstrajecten.

VINCI Facilities gelooft hiermee voor haar medewerkers een bijdrage te leveren aan optimale talentontwikkeling, waardoor wij gezamenlijk aan de continuïteit van de onderneming bouwen en toegevoegde waarde aan onze klanten kunnen bieden.

Lifetime employability

VINCI Facilities streeft ernaar om, waar mogelijk, lange termijn werkgelegenheid te realiseren. Dit doen wij door carrièreontwikkeling van onze medewerkers te stimuleren door elke medewerker een persoonlijk opleidingsschema en vooruitzicht op promotie te bieden, zodat de medewerker zijn/haar vaardigheden, creativiteit en ondernemerschap optimaal kan benutten.
Met deze verantwoordelijke aanpak leggen wij de nadruk op, en bieden wij continuïteit aan onze opdrachtgevers door:
  • toekomstgerichte banen
  • beheer van competenties
  • anticipatie op functieveranderingen
  • vaststelling van korte- en middellange termijneisen op het gebied van personeel en organisatie.

Het bevorderen van duurzame loopbanen doen we door het organiseren van de inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun werkbare leven. Dit betreft dan de inzetbaarheid voor zowel de interne als de externe arbeidsmarkt. Wij binden en boeien onze medewerkers door op regelmatige basis medewerkers te monitoren op zowel strategisch-, tactisch- , als operationeel niveau, door het nemen van (tijdige) acties, gebruik makend van de juiste instrumenten.

Inwerkprogramma
Elke medewerker die nieuw in dienst komt bij één van de VINCI Energies bedrijven in Nederland krijgt een inwerkprogramma aangeboden. Dit inwerkprogramma heeft tot doel nieuwe medewerkers te informeren over de organisatie, de betrokkenheid van nieuwe medewerkers bij de organisatie te vergroten, de inwerkperiode optimaal te ondersteunen en bovenal nieuwe medewerkers zich thuis te laten voelen in hun nieuwe werkomgeving.
Iedere medewerker die nieuw op de site komt dient de benodigde instructies te verkrijgen alvorens hij wordt ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Neem contact met ons op