Taking Care

Dankzij een veelzijdige combinatie van technische expertise, beheer en dienstverlening aan gebruikers is VINCI Facilities in staat om als facilitair dienstverlener integrale en multidisciplinaire maatoplossingen te bieden in de gebouwgebonden omgeving in de industrie en utiliteit. Met een breed, geïntegreerd dienstenpakket garandeert VINCI Facilities optimale ontzorging, waardoor onze klanten zich kunnen richten op hun kerntaken. We noemen dat ‘Taking Care’.

Ons Taking Care concept is onderverdeeld in de volgende 4 subconcepten t.w. comfort-, sustainability-, asset- en budget care.

Comfort Care: Wij verbeteren het dagelijkse werk- en leefklimaat voor duizenden gebruikers van gebouwen die wij onderhouden. Dit dankzij de technische en facilitaire expertise en inzet van onze medewerkers, periodiek en in bijzondere situaties.

Asset Care: Onze activiteiten zijn erop gericht om uw gebouwen en installaties bedrijfszeker te laten opereren en te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hiermee ondersteunen wij u primaire processen op een optimale wijze.

Sustainability Care: Wij houden rekening met de totale levenscyclus van het gebouw en wij beperken de invloed op het milieu en de uitstoot. Wij helpen onze klanten om hun energieverbruik zo laag mogelijk te houden gedurende alle levensfasen van hun gebouw.

Budget Care: De combinatie van deze concepten dragen bij tot een partnerschap met onze opdrachtgevers waarbij wij door efficiency verbeteringen, kostenbesparingen en optimalisatie u ontzorgen en meedenken met uw bedrijfsprocessen.

Deze combinatie van kennis en kunde noemen we tezamen Integrated Facility Management.

VINCI Facilities biedt facility management oplossingen, waarbij uitstekende zorg wordt geboden aan uw gebouwen, bewoners en milieu om niet alleen optimaal gebruik te realiseren van deze gebouwen, maar ook de werkomgeving van uw gebruikers te verbeteren, energieverbruik en operationele kosten te kunnen managen. Onze constante aandacht voor detail gecombineerd met technische expertise en een servicegerichte dienstverlening.

Taking Care 1

Neem contact met ons op