MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Alle medewerkers van VINCI Energies en dus ook VINCI Facilities onderschrijven de uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van de VINCI Groep. Om het voor iedereen die werkt binnen de groep eenvoudiger te maken om zich die uitgangspunten eigen te maken, heeft VINCI de belangrijkste aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen samengevat in een aantal ‘overtuigingen’. Die overtuigingen geven compact weer waar wij voor staan en waaraan wij dagelijks werken.

Manifesto

Ze geven ons uitgangspunten en coördinaten om te werken aan onze rol en ons functioneren in de samenleving. En om met onze publieke en particuliere partners de dialoog aan te gaan over onze rol in de maatschappij en de sociale en milieueffecten van onze gezamenlijke activiteiten. Deze acht overtuigingen noemen we het Manifesto en zijn ontleend aan de doelstellingen van het Global Compact Verdrag van de Verenigde Naties, dat door VINCI werd ondertekend.

  • Ontwerpen en bouwen
  • Voldoen aan ethische principes
  • Groene groei bevorderen
  • Oog voor de samenleving
  • Streven naar 100% ongeval vrij
  • Gelijkheid en diversiteit bevorderen
  • Duurzame loopbanen bevorderen
  • Delen in de voordelen van onze prestaties VINCI Foundation

MVO

Zakelijke gedragsregels

VINCI hanteert sterke waarden die de basis vormen voor onze bedrijfscultuur en activiteiten. Deze zijn vertaald in gedragsregels die voor alle VINCI bedrijven, medewerkers  en andere belanghebbenden (leveranciers) gelden. Betrokkenheid bij de VINCI Group houdt meer in dan alleen strikte naleving van toepasselijke wetten en regels.  Dit wordt beschreven in onze Zakelijke gedragsregels VINCI (Code of Ethics and Conduct). VINCI verwacht van al haar medewerkers voorbeeldgedrag, integriteit, eerlijkheid en respect voor de waardigheid en persoonlijke rechten van medewerkers. Deze regels zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Directieraad van VINCI.

Neem contact met ons op