Kernwaarden

Onze essentie is Klantgerichtheid

Klantgerichtheid is het resultaat van ons streven om onze klanten optimaal te ontzorgen. Binnen VINCI Facilities doen wij dat met passie en vakmanschap. De waardering daarvoor vinden wij terug in langdurige relaties met onze opdrachtgevers.

De business units werken volgens de VINCI Energies kernwaarden t.w.:

Ondernemerschap

Iedere medewerker is in staat om mogelijkheden te zien en te beïnvloeden, initiatief te nemen, het maximale uit zich zelf te halen, kansen te zien, risico’s in te schatten én succes te boeken.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor je daden, richting je collega’s, klanten en de projecten. Alleen of met anderen werken, doelen stellen en hier vorm en inhoud aan geven. De ruimte krijgen én nemen om activiteiten te ontwikkelen en toegevoegde waarde te bieden.

Vertrouwen en transparantie

Vertrouwen is de basis van alle relaties en gaat boven controle. Vertrouwen is een voorwaarde voor goede werkrelaties. Openheid is nodig voor vertrouwen, zonder transparantie kan ons netwerk niet functioneren.

Empowerment

Mensen ruimte bieden voor vrijheid en initiatief. Ze in staat stellen de verantwoordelijkheid die ze krijgen ook daadwerkelijk te nemen én te benutten.  Zo kan elke medewerker en business unit het beste uit zichzelf halen.

Solidariteit

Actief bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Samenwerken is enorm belangrijk binnen je teams, ons netwerk en onze (netwerk)organisatie. Het belang van het totaal staat voorop. Het gaat om teamgeest: je gunt je collega succes en gedeeld succes is dubbel succes.

Neem contact met ons op