Certificeringen

Safety Excellence

VINCI Facilities is in staat om door toepassing van de juiste middelen (PBM’s) een veilig resultaat te bereiken met het door onze klant gewenste kwaliteitsniveau.

Een pro-actieve HSEQ-houding en denkrichting is stevig ingebed in de kernwaarden van de VINCI groep.
VINCI Facilities streeft naar 100% ongevalvrij in werkplaatsen, bedrijfsgebouwen en tijdens woon-werkverkeer en zakenreizen, zoals ook omschreven in ons Total Safety beleid. Dit doel geldt voor alle medewerkers, inleenkrachten en medewerkers van onderaannemers. Wij nemen hiervoor passende preventieve maatregelen, zo ontvangen alle medewerkers een veiligheidstraining en wonen zij maandelijkse veiligheidssessies van 15 minuten bij.

VINCI Facilities is gecertificeerd conform de strenge veiligheidseisen voor de petrochemische industrie.

 • VCA – Petrochemie
 • OHSAS 18001:2007

Veiligheid en gezondheid

Ons Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ)-managementsysteem wordt zodanig gehanteerd om de verzekering te geven dat onze producten en diensten op een veilige, efficiënte en milieu verantwoorde wijze voldoen aan de eisen. Het managementsysteem maakt een integraal onderdeel uit van de bedrijven handelend onder de merknaam VINCI Facilities, zorgt ervoor dat kwaliteit, veiligheid en milieu een wezenlijk beleid is voor alle medewerkers. Dit is ook opgenomen in onze beleidsverklaring. Binnen VINCI Facilities vinden jaarlijks risico-inventarisaties en evaluaties plaats conform het HSEQ (ARBO) jaarplan. Milieu-aspecten en wet- en regelgeving worden jaarlijks geïnventariseerd en geëvalueerd.

De Business Units welke handelen onder het merk VINCI Facilities in Nederland beschikken over onderstaande certificeringen en keurmerken:

Algemeen

Toepassingsgebied: Engineeren, installeren, inspecteren, renoveren, onderhouden en beheren van technische installaties op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, klimaatbeheersing (HVAC), telematica, (brand)beveiliging en toegangstechnieken.

Toepassingsgebied; Integraal Facility Management, Consultancy en Projecten

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004

Corporate Social Responsability

EcoVadis, een onderzoekbureau dat onafhankelijke reviews over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen afgeeft aan klanten en opdrachtgevers, heeft een gouden certificering van VINCI Energies Nederland afgegeven. Dit certificaat bevestigt dat VINCI Energies Nederland op meer dan bevredigende wijze voldoet aan belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, die door het internationale bedrijfsleven worden omarmd. De prestatie-indicatoren omvatten de thema’s goed werkgeverschap, veiligheid en gezondheid, eerlijk  zaken doen, een duurzame inkoopketen en bescherming van het milieu.

 

VINCI Energies Nederland ontving in september 2016 het CO2-Bewust-certificaat voor haar inspanningen om CO2-broeikasgassen te reduceren. Bureau Veritas heeft het Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder uitgereikt voor alle vennootschappen, business units en vestigingen van VINCI Energies in Nederland.

 • CO2 Bewust Certificaat 3

HVAC

 • SCIOS (PI scope 8)

Erkenning

 • EVI 2004 – nr. 19115

F-gassen

 • Bedrijfscertificaat Business Unit Veghel
 • Bedrijfscertificaat Business Unit Dordrecht

CCV-Certificaties

 • CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • Certificaat Onderhoud Brandmeldinstallaties
 • Certificaat Installeren Brandmeldinstallaties
 • Certificaat Installeren Ontruimingsinstallaties
 • Procescertificaat BORG  – Technisch veiligheidsbedrijf – Deelgebieden 1,2,3
 • BRL 6020 (nieuwe norm beveiligingsinstallatie)

Neem contact met ons op