Verbouwingen

Heeft u een concrete vraag op gebied van huisvesting, renovatie en/of verbouwing van uw kantoorbedrijfsruimte?

Onze facility deskundigen bieden u ondersteuning bij het plannen, bewaken en uitvoeren van ieder herinrichtingsproject op alle facilitaire en technische terreinen. Als facilitaire dienstverlener begrijpen wij dat u uw bedrijfspand tijdens een verbouwing wellicht in gebruik houdt en dat de overlast beperkt dient te blijven.


Met een goede voorbereiding, slimme logistiek en hele goede communicatie zorgt VINCI Facilities bij ieder herinrichtingsproject voor minimale overlast.


Voor bouwkundige werkzaamheden werken wij samen met geselecteerde partners daarbij is een belangrijk voordeel dat VINCI Facilities het installatietechnische deel met eigen technici kan uitvoeren.

Het op integrale wijze organiseren van een verbouwing houdt in dat VINCI Facilities het gehele traject organiseert, zowel het tijdelijk verhuizen van medewerkers en hun werkplekken tot en met de verhuizing terug. Of het binnen een beperkte tijd ombouwen van een warehouse naar een volledig geconditioneerd warehouse vanwege een verandering van te distribueren goederen, uitgevoerd inclusief aanpassingen in beveiliging, toegang en inrichting.

VINCI Facilities houdt toezicht op de werkzaamheden van de (soms verschillende) aannemers, controleert of de juiste materialen ook daadwerkelijk gebruikt worden, of men zich aan de planning houdt, er aan alle veiligheidseisen wordt voldaan en of het project ook budgettair goed verloopt.

Zo realiseert VINCI Facilities een verbouwing waar u en uw medewerkers met een goed gevoel op terug kunnen kijken en die voldoet aan het vooraf gestelde doel.

 

Neem contact met ons op