NEN 3140

Veiligheid en inzicht in uw installaties

Statistieken tonen aan dat elektrische installaties een belangrijke oorzaak zijn voor storingen, ongevallen en brand. Ook de ARBO-wet eist van u dat uw installaties veilig zijn, maar zonder wetgeving is duidelijk dat betrouwbare elektrische installaties noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf en voor de veiligheid.

VINCI Facilities controleert uw installaties, rapporteert en adviseert u. Daarnaast bieden wij beheercontracten aan, waarmee wij de Installatieverantwoordelijkheid gedeeltelijk van u overnemen en kunnen optreden als uw “technische geweten”. Zo wordt veiligheid en betrouwbaarheid geoptimaliseerd.

Elektrische installaties worden vaak ten onrechte als onderhoudsvrij beschouwd. Door temperatuurschommelingen, trillingen, vocht en veroudering kunnen verbindingen en aardingen verslechteren, waardoor beveiligingen en apparatuur minder goed gaan functioneren. Zo kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast kunnen  verbouwingen en de toename van elektrische verbruikers ertoe leiden dat bestaande schakel- en verdeelinrichtingen niet meer voldoen aan de normale betrouwbaarheidseisen.

VINCI Facilities inspecteert uw installatie conform SCIOS  PI Scope 8 op basis van de verplichtingen van NEN 3140. Alle risico’s en bemerkingen worden door de specialisten van VINCI Facilities geïnterpreteerd en vertaald in een inspectierapport. Zo komen we uiteindelijk tot een verbeterplan of het eindoordeel dat de installatie veilig en betrouwbaar is en voldoet aan de norm.

Thermografie en NEN 3140

Hoewel voor NEN 3140 niet verplicht, combineert VINCI Facilities vaak thermografie met de inspectie. Door het nauwgezet beoordelen van de warmtebeelden worden mogelijke betrouwbaarheidsrisico’s opgemerkt die bij een normale inspectie verborgen blijven.


Gezamenlijke uitvoering bespaart kosten en zorgt voor een optimaal betrouwbare en veilige elektrische installatie.


Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Door elektrische arbeidsmiddelen te inspecteren conform de verplichtingen in de ARBO-wetgeving, komen gebreken aan het licht die de veiligheid van mensen en de omgeving in gevaar kunnen brengen. Vervolgens kunnen op tijd maatregelen genomen worden om ongelukken, schades of verstoringen van de bedrijfsvoering te voorkomen. VINCI Facilities heeft de technici en apparatuur beschikbaar om deze inspectie voor u uit te voeren en te rapporteren.

Neem contact met ons op