Energy Management

De Europese Commissie heeft sinds 2015 een EED-richtlijn opgesteld waarbij grotere ondernemingen (meer dan 250 medewerkers) elke vier jaar een energie-audit dienen uit te voeren. Dit is een onderdeel van het doel tot een 20% reductie van het Europees energieverbruik in 2020.  VINCI Facilities heeft experts die u kunnen adviseren op het gebied van gebouwgebonden energieverbruik en mogelijk te nemen besparingsmaatregelen.


Zorgdragen voor de milieu-impact die uw gebouwen hebben, terwijl op hetzelfde moment het behoud van comfortabele werkomstandigheden voor de bewoners / gebruikers is gegarandeerd.


Het optimaliseren van het energieverbruik van gebouwen maakt het mogelijk om de kosten te beheersen, de waarde van uw vastgoed te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Met VINCI Facilities kunnen vastgoedeigenaars, -huurders, -managers en investeerders:

  • Beheersen en managen van hun energiekosten.
  • Optimaliseren verbruik van resources.
  • Profiteer van de structurele energie kostenbesparende maatregelen.
  • Begeleid worden op hun reis naar energie optimalisatie.

Energiescan

Hoe is de energiehuishouding van uw onderneming ingericht? Heeft u behoefte aan verbetervoorstellen die leiden tot gewenste besparingen. De energiescan van VINCI Facilities helpt u daarbij. Onze energiescan is gebaseerd op de Europese richtlijn voor Energie Prestatie Advies in de Utiliteitsbouw.

De scan bestaat uit drie stappen:

  1. Informatieverzameling.
  2. Rondgang door uw bedrijf.
  3. Rapportage met verbetervoorstellen en besparingsvoorstellen.

We kijken objectief naar uw energieverbruik op basis van uw werkelijke verbruik, de werkelijke kosten en de reële besparing en optimalisatie doelstellingen. U krijgt inzicht in de manieren waarop u uw energiemanagement kunt verbeteren en hoe u kunt besparen. Door geïntegreerde facilitaire voorstellen en onderhoudsplan zorgt VINCI Facilities voor structureel energiezuinig werkende installaties.

Tegelijkertijd voeren wij verschillende audits uit ten aanzien van uw gebouwen en installaties waarmee wij vervolgens maatwerk oplossingen kunnen aanbieden die aansluiten op uw specifieke behoeften om het verbruik te optimaliseren en geven u advies over energie-inkoop.

Onze rol is dan ook om u te begeleiden in elke fase van de voorgestelde oplossing om uw energieverbruik te verbeteren en de milieu-impact op de omgeving te minimaliseren. VINCI Facilities biedt haar expertise aan en kan u hiermee helpen in het verkrijgen en behouden van verschillende milieu-certificeringen voor uw gebouwen. Het uitvoeren van het onderhoud en eventuele installatie werkzaamheden door VINCI Facilities stelt ons in de mogelijkheid om acties over een langere tijd te volgen en te managen en hierdoor gezamenlijk de bepaalde doelstellingen te behalen.

Energy Performance – Zonnestroomprojecten

Zonne-energie op uw eigen bedrijfslocaties opvangen om uw eigen energie op te wekken met als resultaat een forse CO2 reductie zonder extra kosten en daarmee een verduurzaming van de onderneming te realiseren. VINCI Facilities heeft ervaring en expertise opgebouwd met het inkoppelen van AC-installaties voor grootschalige zakelijke zonnestroomprojecten.


 

Film Expertise AC-inkoppeling Solar-systemen


Onderzoek, advisering, engineering en uitvoering

VINCI Facilities geeft u antwoorden op vragen:

  1. Levert een zonnestroominstallatie wel een aanzienlijk rendement op?
  2. Welke technische en operationele risico’s zijn er?
  3. Hoe werkt de subsidie SDE+?

Door het uitvoeren van een zonnescan verschaffen onze deskundigen beantwoording op al deze thema’s, wij geven u inzicht die u nodig heeft om een juiste afweging te maken en ontzorgen u daarnaast ook in de uitvoering. Dit doen wij door voor de zakelijke markt een Operational Lease concept aan te bieden dat wordt gevormd door de bouwstenen Design, Build, Finance, Maintain en Operate. VINCI Facilities adviseert u graag over deze specifieke vorm van energieopwekking.

 

Neem contact met ons op