BBMI

Beheer Brandmeldinstallaties (BBMI)

Als in uw bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is dient er een persoon aangewezen te worden als beheerder van deze installatie.

De Beheerder Brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor:

  • de bediening;
  • de periodieke controle;
  • het preventief onderhoud

van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de norm NEN 2654.

VINCI Facilities kan de maandelijkse verplichtingen die hierbij horen als aanvulling op een onderhoudscontract voor u op de juiste wijze uitvoeren en beheren. Wanneer er ook een sprinkler installatie aanwezig is, wordt de uitvoering van de BBMI verantwoordelijkheid vaak aangevuld met de voorgeschreven sprinklertests.

Het voordeel van een externe BBMI verantwoordelijkheid is dat er onafhankelijk gerapporteerd wordt over de brandveiligheidsrisico’s, vooral wanneer de inspecties en controles nog verder worden uitgebreid op brandveiligheidsgebied, met bijvoorbeeld:

  • controle van de bereikbaarheid van blusmiddelen;
  • bereikbaarheid van nooduitgangen;
  • stapelhoogten in distributiecentra;
  • juiste opslag van gevaarlijke stoffen.

VINCI Facilities stelt op basis van de NEN 2654 voorschriften, de aanwezige installaties en de vraagstelling binnen uw organisatie een controlelijst samen waarover maandelijks rapportage en advisering volgt.

 

Neem contact met ons op