Petrochemie / Raffinage

De olie- en petrochemische industrie staat bekend als één van de meest gereguleerde en georganiseerde bedrijfstakken. Goede technische ondersteuning en uitgebreide kennis van veiligheidsrisico’s en processen is noodzakelijk om in deze industriële omgeving als technische dienstverlener te functioneren.
VINCI Facilities is de specialist in deze markt om hier de techniek, die niet direct aan het proces gebonden is, betrouwbaar in stand te houden en zo de bedrijfsvoering te faciliteren.

Bij alle werkzaamheden moet voldaan worden aan de strenge normen op het gebied van veiligheid, VCA, VGM, gezondheid en risicobeperking. VINCI Facilities is om die reden ook VCA-P gecertificeerd en hanteert veiligheid in het SAFETY EXCELLENCE streven als allerbelangrijkste criterium. Veiligheid 1

Onze specialismen op het gebied van:
  • HVAC;
  • elektrotechniek;
  • branddetectie en -blussing;
  • camerasystemen en -beveiliging;
  • Atex equipment;

en de ervaring met procedures en veiligheid in deze bedrijfstak maken de petrochemie bij uitstek een omgeving waar VINCI Facilities volledig haar kwaliteiten kan benutten. Dit wordt bevestigd door het grote aantal opdrachtgevers waarvoor VINCI Facilities in deze bedrijfstak werkzaam is op verschillende locaties in de meeste havengebieden van Nederland.
Neem contact met ons op