Zorgcentra

In de gezondheidszorg gaat het primair om mensen, de techniek speelt hierbij wel een essentiële rol, niet alleen als hulpmiddel om leven van patiënten en bewoners van zorginstellingen op gebied van veiligheid en comfort optimaal te houden, maar gebouwgebonden techniek ontzorgt ook de zorgprofessionals.

Techniek vervangt in de dagelijkse processen een deel van de menselijke arbeid en dient in veel gevallen ter ondersteuning van werkzaamheden. Denk hierbij aan communicatie- en beveiligingssystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, domotica-installaties en werktuigkundige installaties.  

In de zorg staat de mens centraal! VINCI Facilities  begrijpt welke behoeftes er zijn bij haar opdrachtgevers op gebied van werktijden, werksituaties en in de omgang met haar bewoners.
VINCI Facilities luistert naar behoeftes en wensen van zowel de individuele personen als zorginstellingen, hierbij zetten wij onze kennis en specialismen in om technische maatoplossingen te ontwikkelen. Deze integrale duurzame oplossingen passen wij toe door de bestaande systemen opnieuw tegen het daglicht te houden, eventueel te moderniseren of indien nodig te vervangen.

Door onze jarenlange ervaring in verschillende zorgomgevingen kunnen instellingen rekenen op onze kundige advisering op gebied van technische toepassingen in zowel bestaande bouw maar ook nieuwbouw daarbij rekening houdend met vastgestelde budgetten.  
Neem contact met ons op