Bedrijfsgebouwen

Productiebedrijven, werkplaatsen, magazijnen, elk bedrijfsgebouw heeft specifieke eisen op  het gebied van installaties en bouwkundige voorzieningen. Dit alles om het bedrijfsproces zo optimaal mogelijk laten verlopen waarbij er vanuit ARBO en andere regelgeving er nog een hoeveelheid eisen aan zijn toegevoegd.

Multidisciplinair, van werktuigbouw, elektrotechniek, verlichting, beveiliging tot gebouwtoegang, VINCI Facilities heeft de specialisten in huis. De steeds nauwere verwevenheid tussen technische voorzieningen onderling pleit voor een integrale totaalaanpak.

Betrouwbare oplossingen van ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer van alle technische installaties in en om bedrijfsgebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken onze werktuigkundige en elektrotechnische specialisten nauw samen met altijd een ‘single point of contact’ die eindverantwoordelijk is, ook voor de uitvoering van werkzaamheden door derden.

VINCI Facilities draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering door duurzame technieken toe te passen en energiebesparende oplossingen te kiezen. Oplossingen die u verzekeren van optimale installaties, vakkundig uitgevoerd door vakmensen, zowel in projecten als onderhoud en beheer.
 
De prestaties van de technische installaties bepalen voor een belangrijk deel of uw medewerkers zich prettig voelen in uw bedrijfsgebouw. Het bepaalt ook voor een belangrijk deel of uw productieprocessen of andere werkzaamheden ongestoord en efficiënt verlopen.
 
Neem contact met ons op