Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, door ons aanvaarde opdrachten en gesloten verkoopovereenkomsten zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van VINCI Facilities van toepassing, gedeponeerd ter griffie van Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 134/2015. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn te downloaden als PDF. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de besloten vennootschap Cegelec Building Solutions B.V., de besloten vennootschap Faceo Nederland B.V. en/of de besloten vennootschap Van der Linden Groep B.V.

vf-av-160615-gedeponeerd (1)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Starren B.V.

Starren BV Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden v4 2015 (NL)

Algemene Inkoopvoorwaarden – Aankoop en onderaanneming

OnzeĀ algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, (tevens niet tot stand gekomen en toekomstige) overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij de besloten vennootschap Cegelec Building Solutions B.V., de besloten vennootschap Faceo Nederland B.V. en/of de besloten vennootschap Van der Linden Groep B.V.

VF AIV def 042016

Neem contact met ons op

Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met ons cookie gebruik. Meer informatie

Cookie verklaring van Vinci

Sluiten